Publikacje

'Katedra Technologii Żywności ZUT zapleczem naukowym przemysłu spożywczego

Grzegorz Bienkiewiecz, 2010

 

'Paniery - obecne kierunki technologii'

Robert Iwański, 2010

 

'Wartość odżywcza oraz przydatność technologiczna mleka koziego'

Izabela Dmytrów, Anna Mituniewicz-Małek, 2010

 

'Wykorzystanie dziczyzny do produkcji mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych'

Joanna Żochowska-Kujawska

 

'Wyroby piekarskie z mąk niestandardowych'

Robert Iwański, 2010

 

'Zastosowanie techniki zimnej plazmy jako nowoczesna technologia zabezpieczania surowców żywnościowych'

Krzysztof Kryża, Grzegorz Szczepanik, 2010

 

'Aspekty prawne Unii Europejskiej dla branży spożywczej'

Aleksandra Scheibe, 2010


Kurier szczeciński - 9 listopada 2009

 

szczecinbiznes.pl  

 

Świat Biznesu 11-12/2009