Aktualności

Stan aktualny i trendy w opakowalnictwie

Opakowania towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Zapisy na ten temat znajdujemy już w starożytności. Później w dokumentach wszystkich religii monoteistycznych świata, aż po czasy współczesne.