Aktualności

"Innowacyjne materiały opakowaniowe do kontaktu z żywnością" - raport

logo_TWWRkolor RCIiTT_logo__POL

W dniu 25.05.2010 odbyły się warsztaty dla branży spożywczej pn. „Innowacyjne materiały opakowaniowe do kontaktu z żywnością”. Organizatorem warsztatów było Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, w ramach którego działa Centrum Klasteringu oraz Branżowe Centra Kompetencji. Założenie spotkania dotyczyło budowy grupy ekspertów wokół Branżowego Centrum Kompetencji(BCK) branży spożywczej. Branża spożywcza województwa zachodniopomorskiego stanowi 18% produkcji sprzedanej przemysłu spożywczego w produkcji sprzedanej przemysłu
w regionie. Ze względu na wskaźnik lokalizacji przedsiębiorstw LQ, dla województwa zachodniopomorskiego wynosi on LQ>1, co oznacza że branża spożywcza przewyższa
 w naszym regionie średnią wartość w gospodarce Polski.
Ze względu na podane powyżej dane podczas warsztatów starano się zaprezentować specjalizację regionu w innowacyjnych materiałach opakowaniowych dla branży spożywczej oraz pokazać znaczenie jakości w produkcji ze względu na produkt
i konsumenta. Na warsztatach obecnych było 9 naukowców reprezentujących Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa oraz 9 osób reprezentujących przedsiębiorstwa.

Prezentacje ekspertów naukowych: dr hab. inż. Artura Bartkowiaka prof. nadzw. i dr inż. Grzegorza Bienkiewicza podczas warsztatów pokazały możliwości, kierunki działań i trendy w nowoczesnych opakowaniach w kontekście zdrowej żywności.

Jednoznacznie stwierdzono, że jako region posiadamy przygotowane zaplecze naukowe do realizacji prac badawczo- wdrożeniowych dla przemysłu spożywczego.

Kadra naukowa zwróciła się o analizę podziału branży spożywczej województwa zachodniopomorskiego na sektory, w celu rozpoznania właściwego kierunku działań i wdrożeń innowacyjnych technologii opakowań w połączeniu z jakością produktu. Zwrócono również uwagę na realia i możliwość pracy wykwalifikowanej kadry
w przemyśle spożywczym.

W drugiej części warsztatów wystąpił pan Zdzisław Polański oraz pan Włodzimierz Jakubowski reprezentujący przedsiębiorców. Zaprezentowane  zostały wymogi formalno-prawne produkcji bezpiecznych opakowań do żywności oraz rola jednostek naukowych we współpracy z przedsiębiorstwami branży spożywczej.

Zwrócono również uwagę na rolę produktów regionalnych w budowaniu świadomości konsumentów oraz ustalono, że kolejnym tematem warsztatów będzie tematyka prozdrowotna.

Podczas warsztatów zaprezentowano rolę współpracy jednostek naukowych z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z przedsiębiorstwami branży spożywczej na terenie całego kraju. W kontekście tworzenia nowoczesnego Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych w Szczecinie uznano,  że możliwości regionu we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych we współpracy z firmami dają podstawę w kreowaniu nowych trendów dla branży spożywczej w regionie i kraju.

  Mariusz Karasiuk 

 

logo_kapitalludzki    woj._zach EFS

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego